КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Председателят на Патентно ведомство участва в Административния съвет на ЕПО Печат


На 10 и 11 октомври 2018 г. Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов ще бъде част от 157-та среща на Административния съвет на Европейската патентна организация /ЕПО/, която ще се проведе в сградата на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ в Мюнхен, Германия.

През двата дни на срещата представители на патентните ведомства на страните членки на Организацията ще разгледат редица важни административни и оперативни въпроси, свързани с функционирането на ЕПВ.

По време на 157-та среща на Административния съвет ще бъдат проведени изборни процедури за нови вицепрезиденти на ведомството. Ще бъдат избрани нов вицепрезидент на Генерална дирекция 1: Процедура по предоставяне на патент, вицепрезидент Корпоративни услуги, вицепрезидент Правни и международни дейности. Предвижда се избор и на членове на Апелативните състави, на Разширения апелативен състав, избор на постоянни членове за Комитета на Апелативните състави и др.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка