КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство организира семинар за учители Печат

Днес, 02.10.2018 г., в гр. София, в  „Център за подготовка на ученици за олимпиади“, Министерство на образованието и науката беше открит двудневния семинар на тема: „Повишаване информираността на ръководители на тренировъчни фирми, директори и учители относно закрилата на марки и дизайни“ от заместник- председателя на Патентно ведомство на Република България д-р Давид Сукалински, който приветства участниците в семинара, изказа благодарности към съорганизаторите от страна на Центъра за учебно-тренировъчни фирми и пожела успешна работа през следващите два дни. Семинарът е насочен към представители на образованието – учители, ръководители и директори от средните училища и представители на тренировъчни фирми.
Събитието се провежда  в изпълнение на Договора за сътрудничество между Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO) и Патентно ведомство на Република България, със съорганизатор „Център за учебно-тренировъчни фирми“ към Министерството на образованието и науката.  По време на срещата експерти от Ведомството ще запознаят участниците с обектите по индустриална собственост, с процедурите по регистрация на марки и дизайни за територията на Европейския съюз. Ще се представи актуална информация относно търговските марки и промишления дизайн, както и общите практики със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост.  Предвиждат се демонстрации на електронните услуги, като ще се наблегне и на успешно приключилата софтуерна разработка по подобренията по фронт офиса – чрез която бяха разработени 6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните. Извършена бе и основна технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни, изискващи регистрация, и на други 23 услуги, изискващи квалифициран електронен подпис по вече заявени марки и дизайни.
  
PV
PV1PV3 
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка