КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Техническа визита в Патентно ведомство на експерти на СЕСИС Печат
гтжжгтжгт

Днес, 20.09.2018г., в  Патентно ведомство на Република България се проведе поредна Техническа визита, на която експерти от Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Патентно ведомство  се събраха, за да направят текущ преглед на състоянието на общите дейности, включени в Договора за сътрудничество между двете институции за 2018 г.
Срещата беше открита с приветствия от г-жа Офелия Цонкова, зам.-председател на Патентно ведомство и г-н Михали Фиксор, зам.-директор в Международно сътрудничество и правни дейности, СЕСИС.
Изразени бяха взаимни благодарности за финансова, техническа, експертна и организационна подкрепа, която ведомствата си указват в процеса на разработване, внедряване, поддържане и доразвиване на електронни инструменти и общи практики в областта на индустриалната собственост.
Експерти на Патентно ведомство представиха информация за текущото състояние по отделните проекти и демонстрираха обновената фронт офис система, както и новоразработените 6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните, достъпни за потребителите от 14 септември тази година.

Участниците от СЕСИС представиха текущото състояния на настоящите проекти, както и  предстоящите през 2019 г. нови  проекта за сближаване на практиките в областта на марките и дизайните, както и идеята за разработването на проект, целящ активното включване на градове от страните членки в борбата срещу фалшивите стоки.
Съвместната работа на Патентно ведомство на Република България и СЕСИС по време на Технически визити цели обмяна на информация и актуализиране на състоянието на отделните проекти, във връзка с изпълнението на дейностите по сътрудничество между двете институции.

2жожгогж

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка