КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Общо съобщение относно сближаване на графичното представяне на дизайните Печат
Службите за интелектуална собственост, обединени в Европейската мрежа за марки и дизайни, продължават да си сътрудничат в контекста на програмата за сближаване. Те се споразумяха за първата обща практика за дизайните, с цел да се дадат насоки за процедурите за разглеждане и начините на използване на подходящото изключване от защита (disclaim), видовете изображения и представяне на дизайните на неутрален фон. Освен това е направен преглед на стандартите на Ведомствата за качеството на заявленията за дизайн, получени по електронен път и на хартия. Тази обща практика се оповестява публично, посредством настоящото общо съобщение, с цел допълнително повишаване на прозрачността, правната сигурност и предвидимостта в интерес, както на експертизата, така и на потребителите.
Общо съобщение относно сближаване на графичното представяне на дизайните
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка