КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Участие на д-р Петко Николов в заседание на УС на Службата на ЕС за интелектуална собственост Печат
От 5 до 7 юни 2018 г. Председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов участва в заседанието на Управителния съвет на Службата на ЕС за интелектуална собственост (СЕСИС), както и в общо заседание на Управителния съвет и Бюджетния комитет. На заседанието се разглеждат редица важни административни и стратегически въпроси, като приоритетно е решението за избор на нов Изпълнителен директор на СЕСИС.
След дълга и детайлна процедура, организирана от специален подготвителен комитет, бяха определени кандидатите, от които на 5 юни 2018 г. следва да бъде избран списък с предложения към Съвета на ЕС.
В светлината на предстоящото ратифициране от Народното събрание на Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за единен патентен съд (СЕПС), което е изключителна стъпка в развитието на единната патентна система на ЕС, българската делегация ще представи постигнатите резултати по законодателните инициативи в областта на интелектуалната собственост по време на Българското председателство на Съвета на ЕС.
 
Snimka1Д-р Петко Николов, Председател на Патентно ведомство, и Изпълнителният директор на EUIPO
г-н Антонио Кампиньош, който от 1 юли 2018 г. поема поста Президент на Европейското патентно ведомство


 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка