CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
ОФИЦИАЛНО ПРИВЕТСТВИЕ ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ПО ПОВОД 70 Г. НА ИНСТИТУЦИЯТА Print
На днешния ден се навършват 70 години, откакто с Указ № 907 от 4  юни 1948 г. към Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси при Министерския съвет се създава Институтът за рационализация – ИНРА, чийто правоприемник от 1993 г. е днешното българско Патентно ведомство, като на 1 юни 2018 г. се навършват 25 години от създаването на ведомството.  
 Горди сме да заявим, че продължаваме традицията да развиваме и усъвършенстваме изградената с усилията на много поколения национална система за закрила на обектите на индустриалната собственост. Чрез средствата на съвременния дигитален свят, тя предоставя възможност за защита не само на изобретенията, марките, географските означения и промишлените дизайни, но и на полезните модели, сортовете растения, породите животни и топологиите на интегралните схеми. 
В годината на Българското председателство на Съвета на ЕС, можем да заявим, че подкрепените от нас законодателни инициативи в областта на интелектуалната собственост, са част и от приоритетите на нашите международни партньорски организации – осигуряване на достъпни и висококачествени услуги за потребителите, което е неразривно свързано с икономическото развитие на всяка страна и е мощен фактор за стимулиране на икономиката.
Предоставянето на изключително право върху обектите на индустриална собственост създава за техния притежател условия за икономически растеж, но е и причина за развитие на технически прогрес в световен мащаб. Стимулирайки развитието и усъвършенстването на технологиите във всички отрасли, закрилата върху обектите на индустриална собственост се превръща в основен механизъм за привличане на инвестиции от потенциални национални и чуждестранни инвеститори. 
Като част от процеса на глобализация, в който сме включени, националното Патентно ведомство продължава да се развива и улеснява достъпа на потребителите до предоставяните услуги, както и да насърчава и покрепя професионалното усъвършенстване и развитие на експертите, представителите по индустриална собственост и представителите на държавни и академични институции, работещи в тази област. 
Патентното ведомство като институция – наследник на първите български служби за закрила на индустриалната собственост, е изминало дълъг и понякога доста неравен път, белязан с множество промени и решения, които са дали своите резултати и могат да бъдат оценени във времето.
Сърдечно поздравяваме нашите служители, както и българските изобретатели и верните ни съмишленици, по повод 70-тата годишнина от създаването на институцията.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account