КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Министерски съвет предложи България да ратифицира Протокола за предварително изпълнение на СЕПС Печат


Министерски съвет предложи на Народното събрание да ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за единен патентен съд (СЕПС).
Целта на Протокола за предварително изпълнение на СЕПС е да се предвиди период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите разпоредби преди официалното влизане в сила на единния патентен съд. Периодът на предварително изпълнение ще даде възможност на договарящите държави членки да установят различните ръководни органи на съда - Административен комитет, Бюджетен комитет, Консултативен комитет и Президиум, да приемат съответните правни текстове и решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с процедурите на СЕПС. Българските национални представители в органите на Единния патентен съд ще бъдат определени с решение на Министерски съвет.
Единният патентен съд (заедно с единната патентна закрила) е вторият стълб на единната патентна система на ЕС, насочен към стимулиране на иновациите в Европа. Този централизиран съд цели да осигури единна практика в областта на патентната закрила и съдопроизводство, което от своя страна ще доведе до значителни икономии за европейските предприятия.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка