CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Министерски съвет предложи България да ратифицира Протокола за предварително изпълнение на СЕПС Print


Министерски съвет предложи на Народното събрание да ратифицира Протокола за предварително изпълнение на Споразумението за единен патентен съд (СЕПС).
Целта на Протокола за предварително изпълнение на СЕПС е да се предвиди период на предварително изпълнение на институционалните, организационните и финансовите разпоредби преди официалното влизане в сила на единния патентен съд. Периодът на предварително изпълнение ще даде възможност на договарящите държави членки да установят различните ръководни органи на съда - Административен комитет, Бюджетен комитет, Консултативен комитет и Президиум, да приемат съответните правни текстове и решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с процедурите на СЕПС. Българските национални представители в органите на Единния патентен съд ще бъдат определени с решение на Министерски съвет.
Единният патентен съд (заедно с единната патентна закрила) е вторият стълб на единната патентна система на ЕС, насочен към стимулиране на иновациите в Европа. Този централизиран съд цели да осигури единна практика в областта на патентната закрила и съдопроизводство, което от своя страна ще доведе до значителни икономии за европейските предприятия.

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account