CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство отбеляза Световния ден на интелектуалната собственост Print
На 26-ти април 2018 г. Патентното ведомство отбелязва Световния ден на интелектуалната собственост. Официален гост на събитието беше заместник-министъра на икономиката г-н Лъчезар Борисов, който изложи тезата, че подходящата стратегия и правилното управление на интелектуалната собственост подпомагат бизнеса и на тях трябва да се гледа като на инвестиция, а не като на разход.
Официален гост беше и г-н Мехти Меликов, директор на дирекция „Авторско право и сродни права“ в Министерството на културата, който също отправи приветствени слова към гостите от името на министъра на културата.
По време на официалното откриване думата взе и проф. Гарванов, заместник-ректор на Университетът по библиотекознание и информационни технологии, който поднесе и поздравителен адрес от името на ректора проф. д-р ик.н. Стоян Денчев.
Световният ден на интелектуалната собственост цели да повиши осведомеността на обществеността за интелектуалната собственост и ролята, която патентите, авторското право, търговските марки и дизайните играят в нашето ежедневие.
Тази година основния акцент в дискусиите беше върху темата за европейската реформа при търговските марки.
Председателят на Патентното ведомство, д-р Петко Николов, наблегна в речта си на новите видове услуги и регистри, като сподели, че техният общ брой вече е 35 (тридесет и пет), като за последните 4 години във ведомството има подадени над 15 000 електронни заявления, което съставлява близо 60% от общия брой заявени услуги за този период. През миналата година във ведомството са постъпили 4530 заявки и са постановени 4294 решения за национална регистрация на марки, от които 4147 са от български и 383 от чужди заявители. За допускане на действието им на територията на Република България са постъпили 1577 международни регистрации по реда на Мадридската спогодба и Протокола към нея. През годината от български заявители са подадени 173 заявки за международна регистрация по реда на Мадридската спогодба и Протокола, както и 28 заявки за териториално разширение.
Председателят на Патентното ведомство заключи, че цялостната работа и ежедневните усилия на Патентно ведомство на Република България са насочени към популяризирането на значимостта на интелектуалната собственост и подпомагането на местната икономика.

B55P9579 B55P9665 B55P9870

С оглед големия интерес към презентациите от днешната конференция, предоставяме на Вашето внимание линк към същите тук


 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account