КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Официални документи Печат


Цели на администрацията за 2017 година


Цели на администрацията за 2016 година

Цели на администрацията за 2015 година

Цели на администрацията за 2014 година

Цели на администрацията за 2013 година

Заповед №445/11.09.2018 г. относно определяне на марки за общоизвестни и ползващи се с известност


Устройствен правилник на Патентното ведомство

Вътрешни правила за организация на административното обслужване в Патентното ведомств

Политика по качеството на Патентното ведомство

Етичен кодекс             
            
Хартата на клиента

Обобщение на резултатите от проучване на удовлетвореността на клиентите (от Анкети) - 10.10.2018


 

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка