КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Среща на експерти с ученици от ФСПГ "В.Левски" - Монтана Печат
На 20.03.2018 г. се проведе среща на ученици от ФСПГ „Васил Левски“ Монтана, участващи в клуб по интереси „Знаци на интелектуалната собственост“ и експерти от Патентно ведомство. Срещата беше открита от г-жа Цветислава Лакова, директор дирекция „Експертиза и опозиция на марките и географските означения“.
Учениците и техните ръководители бяха запознати с начина за подаване на заявка за регистрация на марка по електронен път чрез Портала за електронни услуги на Патентно ведомство. Беше демонстрирана тестовата версия на Портала, като на гостите бе показано как се попълва и подава заявка за регистрация на национална марка. Като допълнение бяха разгледани два от инструментите за търсене на марки, а именно BPO Online и TMview, както и инструмента за помощ при класифициране на стоки и услуги – TMclass.

snimka 21 march
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка