КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
„Годишна среща на представителите на публичния сектор на Обсерваторията за нарушения на права“ Печат

На 21 и 22 февруари 2018 г. под егидата на българското Председателство на Съвета на ЕС Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост провежда среща с представителите на публичния сектор на държавите членки на ЕС. Събитието е като продължение на конференцията „Интелектуалната собственост в образованието – тенденции и перспективи“, която се състоя на 20 февруари 2018 г. в София. Домакин на конференцията беше Патентно ведомство на Република България, в партньорство с Европейската обсерватория за нарушенията на правата на интелектуалната собственост.
На срещата на представителите на публичния сектор участниците се запознаха с годишния доклад за дейността на Обсерваторията за 2017 г., с най-значимите постижения през годината, с текущите и бъдещи инициативи и добрите практики на държавите членки на ЕС в тази област.
Директорът на Европейската обсерватория Пол Майер и председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов поздравиха участниците.  Д-р Николов посочи в приветствието си, че доверието в работата на публичния сектор трябва да се повиши с прилагането на добри практики, висококачествени услуги и иновативни подходи, но също и с борба срещу проявите на неуважение към закона. Представено бе изследване на СЕСИС и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие /ОИСР/ от 2016 г. относно търговията с фалшиви стоки, която представлява 5% от вноса на територията на ЕС от трети страни. Пол Майер пожела успех на срещата и благодари на българската държава и Българското Председателство на ЕС за любезното домакинство.

 

DSC05356___

 

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка