КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Списъци на кандидатите за представители по индустриална собственост, допуснати до писмен изпит Печат
Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на изобретенията и полезните модели, съгласно Решение от 13.02.2018 на председателя на Патентното ведомство, допуснати до писмен изпит, който ще се проведе на 23.02.2018 г.
1.      Дамяна Цветанова Стойчевска
2.      Теодора Руменова Попова
3.      Николай Тодоров Стоянов
4.      Максим Димитров Христов
5.      Десислава Василева Неделчева
6.      Ангелина Станимирова Илиева
7.      Камелия Кирилова Аничина - Заркова
8.      Тодор Иванов Комилев
9.      Живко Радославов Радев
10.    Зорница Мирославова Димитрова
11.    Цветелина Асенова Читакова
12.    Ивайло Маринов Маринов
13.    Камен Сашов Гогов
14.    Иван Маринов Маринов
15.    Ангел Павлов Марков
16.    Ивелина Красимирова Чернева

Списък на кандидатите за представители по индустриална собственост в областта на марките, географските означения и промишлените дизайни, съгласно Решение от 13.02.2018  на председателя на Патентното ведомство, допуснати до писмен изпит, който ще се проведе на 26.02.2018 г.
1.      Дамяна Цветанова Стойчевска
2.      Атанас Спилков Хубенов
3.      Николай Тодоров Стоянов
4.      Владислав Здравков Николов
5.      Запрянка Спасова Маринова
6.      Мирослава Николова Тоцева
7.      Максим Димитров Христов
8.      Десислава Василева Неделчева
9.      Диана Руменова Попова
10.    Сениха Ахмед Рюстем
11.    Тодор Иванов Комилев
12.    Рашко Богданов Стоянов
13.    Зорница Мирославова Димитрова
14.    Камелия Георгиева Каменова
15.    Ивайло Маринов Маринов
16.    Илияна Христова Тепавичарова
17.    Клеоника Колева Арабаджиева
18.    Яна Николова Георгиева
19.    Кристина Иванова Димитрова
20.    Камен Сашов Гогов
21.    Ангел Павлов Марков
22.    Миглена Аврамова Молхова-Владова
23.    Йордан Ивайлов Танков
24.    Патриция Александрова Черкезова
25.    Минко Петров Тодоров
26.    Ивелина Красимирова Чернева
27.    Киро Владев Киров
28.    Александра Петрова Ласина
29.    Юра Чавдарова Минчева
30.    Венцислав Марков Енчев
31.    Юлиана Павлова Златанова
32.    Татяна Георгиева Тотева
33.    Фани Александрова Колева
34.    Цветелина Димитрова Димитрова
35.    Йоана Иванова Миланова
36.    Лилия Емилова Хаджийска
37.    Деница Георгиева Матева
38.    Момчил Георгиев Петров
39.    Гергана Димитрова Димитрова
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка