КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Индия се присъедини към Designview Печат
От 19 януари 2018 г. Индийският офис на Главния контрольор на патентите, дизайни и марки (CGPDTM) предоставя своите  данни за дизайни на разположение на инструмента за търсене DesignView.
Тази успешна интеграция е резултат от проекта за сътрудничество между ЕС и Индия за интелектуална собственост (IPC-EUI), съфинансиран от Европейската комисия и EUIPO в рамките на мрежата за международно сътрудничество и в тясно сътрудничество с CGPDTM.
С базата данни на CGPDTM DesignView сега съдържа данни от 63 участващи офиси.
С добавянето на повече от 30,000 дизайни от CGPDTM, Designview предоставя информация и достъп до почти 13,4 милиона дизайни.
От въвеждането на DesignView на 19 ноември 2012 г. инструментът е обслужил повече от 3 200 000 търсения от 161 различни страни, с най-активни потребители от Германия, Великобритания и Испания.
Можете да научите повече на www.tmdn.org

DSview - logo
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка