КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство участва в КРЪГЛА МАСА, организирана от БТПП Печат

Темата на събитието бе „СРЕЩА НА ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИТОРИ С МЛАДИ ПРЕДПРИМАЧИ ОТ ИНОВАТИВНИ СТАРТ ЪПИ И МСП”.
Присъстваха представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, представители на едрия, малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, както и представители на банковата общност, учени и изследователи от различни сфери на приложната наука, представители на образованието от университетите и висшите училища и на медиите.
Г-жа Оля Димитрова активно се включи в дискусията и отговори на въпроси, свързани със защитата на иновациите на национално и европейско ниво.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка