КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство участва в КРЪГЛА МАСА, организирана от БТПП Печат

Темата на събитието бе „СРЕЩА НА ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИТОРИ С МЛАДИ ПРЕДПРИМАЧИ ОТ ИНОВАТИВНИ СТАРТ ЪПИ И МСП”.
Присъстваха представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, представители на едрия, малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, както и представители на банковата общност, учени и изследователи от различни сфери на приложната наука, представители на образованието от университетите и висшите училища и на медиите.
Г-жа Оля Димитрова активно се включи в дискусията и отговори на въпроси, свързани със защитата на иновациите на национално и европейско ниво.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка