КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Стохилядната българска марка! Печат

На 01.12.2017 г. Патентно ведомство отбелязва своеобразен юбилей-регистрирахме нашата 100 000-на марка! Тя е притежание на „ЕЛАЦИТЕ-МЕД“ АД. Марката etropolia е комбинирана марка, регистрирана за стоки и услуги от класове 16, 35, 36, 43 и има регистров номер 100 000!

Зад цифрата 100 000 стоят многогодишен опит в областта на марките и неизброими часове експертиза по абсолютни и относителни основания за отказ на регистрация на марки, извършена от експертите на Ведомството.

За нас е удоволствие да се поздравим с регистрирането на 100 000-ната заявка за национална регистрация на марка и да споделим това с нашите заявители и потребители, като ги уверим, че и занапред ще преследваме основната си цел - да се стремим да отговорим на съвременните изисквания в областта на правната закрила на марките и да насърчаваме конкурентноспособността и предприемчивостта на бизнеса.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка