КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Информационен ден за студенти от УниБИТ Печат
Днес, 29 ноември 2017 г. Патентно ведомство проведе информационен ден за студенти по „ Мениджмънт на  информация и знания“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии  /УниБИТ/. Експерти от дирекция “Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни” ги запознаха с  процедурата по издаване на патенти, поддържане на регистъра  за патенти и полезни модели, както и поддържане на действието на патентите и полезните модели – срокове и такси. На студентите беше направена демонстрация за работа с бази данни достъпни на Патентно ведомство във връзка с извършване на различни видове патентни проучвания.

Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, зам.-декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство в УниБИТ благодари за споделените знания и изказа желание за организиране на бъдещи съвместни инициативи между университета и Патентно ведомство.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка