CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Информационен ден за студенти от УниБИТ Print
Днес, 29 ноември 2017 г. Патентно ведомство проведе информационен ден за студенти по „ Мениджмънт на  информация и знания“ на Университета по библиотекознание и информационни технологии  /УниБИТ/. Експерти от дирекция “Експертиза и закрила на изобретенията и промишлените дизайни” ги запознаха с  процедурата по издаване на патенти, поддържане на регистъра  за патенти и полезни модели, както и поддържане на действието на патентите и полезните модели – срокове и такси. На студентите беше направена демонстрация за работа с бази данни достъпни на Патентно ведомство във връзка с извършване на различни видове патентни проучвания.

Проф. д-р Кристина Върбанова-Денчева, зам.-декан на Факултета по библиотекознание и културно наследство в УниБИТ благодари за споделените знания и изказа желание за организиране на бъдещи съвместни инициативи между университета и Патентно ведомство.
 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account