КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Работна среща за внедряване на Система за управление на качеството ISO 9001: 2015 Печат

Днес в Патентно ведомство премина първият ден от работна среща по подготовката за разработване и внедряване на Система за управление на качеството на офисите по интелектуална собственост ISO 9001: 2015, която е част от проект „ECP5 Подкрепа за системи за управление на офиси по интелектуална собственост“ на EUIPO, за разработване и внедряване на система за управление на качеството по международен стандарт БДС EN ISO 9001:2015.

DSC05153


На срещата взеха участие експерти от Патентно ведомство, представители от EUIPO и Представители на фирмата, предоставяща консултантски услуги по сертифициране с ISO 9001:2015.
На срещата бяха представени резултатите от анализа на състоянието на процесите във Ведомството и системата за документооборота, бяха идентифицирани потенциалните рискове и как те да бъдат минимизирани. Започна работа по създаване на работна версия  на план за изпълнение и имплементация на  проекта .

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка