КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество и Договор за съвместна дейност Печат

На 22 ноември 2017 г. в сградата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС)  д-р Петко Николов -  председател на Патентно ведомство (ПВ) и проф. д. ик.н. Стати Статев - Ректор на УНСС, подписаха Меморандум за сътрудничество и Договор за съвместна дейност между двете институции.
В Меморандума за сътрудничество са заложени редица дейности и общи проекти от взаимен интерес, като провеждането на студентски стажове в ПВ, обмен на информация и публикации във връзка със значими научни, учебни и бизнес събития; участие на представители на едната институция в прояви, организирани от другата институция, както и провеждане на обучения в УНСС с участието на лектори от ПВ за специалисти и служители от държавната и общинска администрация и представители на българския бизнес и нестопанския сектор.
Договорът за съвместна дейност е първият общ проект на двете институции в изпълнение на подписания меморандум. Той предвижда съвместно организиране и провеждане на специализиран курс по въпроси на интелектуалната собственост, насочен към малките и средните предприятия, който ще запознае участниците с основна и практична тематика от областта на патентите, търговските марки, промишления дизайн, авторското право, решаването на спорове пред Патентно ведомство и др.

DSC05141
DSC05149DSC05151

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка