КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство и УНСС подписаха Меморандум за сътрудничество и Договор за съвместна дейност Печат

На 22 ноември 2017 г. в сградата на Университета за национално и световно стопанство (УНСС)  д-р Петко Николов -  председател на Патентно ведомство (ПВ) и проф. д. ик.н. Стати Статев - Ректор на УНСС, подписаха Меморандум за сътрудничество и Договор за съвместна дейност между двете институции.
В Меморандума за сътрудничество са заложени редица дейности и общи проекти от взаимен интерес, като провеждането на студентски стажове в ПВ, обмен на информация и публикации във връзка със значими научни, учебни и бизнес събития; участие на представители на едната институция в прояви, организирани от другата институция, както и провеждане на обучения в УНСС с участието на лектори от ПВ за специалисти и служители от държавната и общинска администрация и представители на българския бизнес и нестопанския сектор.
Договорът за съвместна дейност е първият общ проект на двете институции в изпълнение на подписания меморандум. Той предвижда съвместно организиране и провеждане на специализиран курс по въпроси на интелектуалната собственост, насочен към малките и средните предприятия, който ще запознае участниците с основна и практична тематика от областта на патентите, търговските марки, промишления дизайн, авторското право, решаването на спорове пред Патентно ведомство и др.

DSC05141
DSC05149DSC05151

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка