КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Български семинар в рамките на Конференцията по патентна информация Печат
Патентно ведомство на Република България, със специалното участие на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/, проведе на 8 ноември 2017 г. в Хотел „Балкан“  еднодневен семинар на тема „Електронни инструменти по обектите на индустриалната собственост“. Семинарът се състоя в рамките на Конференцията по патентна информация – EPOPIC 2017, организирана от ЕПВ в сътрудничество с българското Патентно ведомство в София от 7 до 9 ноември 2017г.
Българският форум бе открит от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство и Рихард Фламър – Главен Директор по патентна информация и на Патентната академия към ЕПВ.
В речта си д-р Сукалински сподели, че иновативната култура се възпитава, а механизмите, които съдържа патентната система, предоставят възможност за защита на новото познание при неговия трансфер в технологични продукти. Това дава възможност вложените средства в научно-изследователска и развойна дейност да бъдат възстановени и да бъдат придобити конкурентни предимства.
Представени бяха също така новостите в предоставянето на електронните услуги за обектите на индустриалната собственост от двете ведомства, които са важни за европейските и българските потребители.
Д-р Офелия Цонкова, заместник-председател на Патентно ведомство, отбеляза края на семинара, като подчерта колко важна е необходимостта от предоставянето на качествени електронни услуги за бърз и своевременен обмен на данни в полза на потребителите.

DSC05099

DSC05092
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка