КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
НЕРЕДОВНИ ПЛАЩАНИЯ
 
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Български семинар в рамките на Конференцията по патентна информация Печат
Патентно ведомство на Република България, със специалното участие на Европейското патентно ведомство /ЕПВ/, проведе на 8 ноември 2017 г. в Хотел „Балкан“  еднодневен семинар на тема „Електронни инструменти по обектите на индустриалната собственост“. Семинарът се състоя в рамките на Конференцията по патентна информация – EPOPIC 2017, организирана от ЕПВ в сътрудничество с българското Патентно ведомство в София от 7 до 9 ноември 2017г.
Българският форум бе открит от д-р Давид Сукалински – заместник-председател на Патентно ведомство и Рихард Фламър – Главен Директор по патентна информация и на Патентната академия към ЕПВ.
В речта си д-р Сукалински сподели, че иновативната култура се възпитава, а механизмите, които съдържа патентната система, предоставят възможност за защита на новото познание при неговия трансфер в технологични продукти. Това дава възможност вложените средства в научно-изследователска и развойна дейност да бъдат възстановени и да бъдат придобити конкурентни предимства.
Представени бяха също така новостите в предоставянето на електронните услуги за обектите на индустриалната собственост от двете ведомства, които са важни за европейските и българските потребители.
Д-р Офелия Цонкова, заместник-председател на Патентно ведомство, отбеляза края на семинара, като подчерта колко важна е необходимостта от предоставянето на качествени електронни услуги за бърз и своевременен обмен на данни в полза на потребителите.

DSC05099

DSC05092
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка