КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство връчи за 6-ти път награди на изтъкнати изобретатели Печат
На състоялата се на 6 ноември 2017г. в Централния военен клуб - София тържествена церемония председателят на Патентно ведомство д-р Петко Николов и официалните гости, сред които Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката; д-р Лозана Василева – замeстник-министър на земеделието, храните и горите; Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание, и Раймунд Лутц – вицепрезидент на Европейското патентно ведомство връчиха награди на отличили се изобретатели за годишните им постижения и за цялостен принос.

Изобретател 2017-1
Снимки: Румяна Тонева

VicePresidentEPO

Патентно ведомство на Република България организира за шести пореден път събитието, на което се връчват ежегодните награди „Изобретател на годината” в три категории и „Иновативна фирма на годината” и се извършва вписването в Златната книга на българските откриватели и изобретатели на видни изобретатели.

Изобретател 2017-ПредседателПВ

На тържественото събитие присъстваха и ръководители и представители на Съюза на изобретателите в България, Федерацията на научно-техническите съюзи в България, бизнеса и работодателски организации, БАН и водещи български университети. 
Д-р Петко Николов – Председател на Патентно ведомство отличи със сертификати за вписване и статуетки постиженията на двамата български учени, избрани за вписване в „Златна книга на българските откриватели и изобретатели“ проф. д-р Димитър Карастоянов и проф. дхн Христо Крачанов.
През 2017г. в категория „Електротехника и електроника” със статуетка и грамота бяха отличени Георги Стоянов Киров и Георги Цанев Червенков за изобретението АНТЕННА РЕШЕТКА ОТ МИКРОЛЕНТОВИ КЪСИ АНТЕНИ С ОБРАТНО ИЗЛЪЧВАНЕ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В КОМУНИКАЦИОННАТА, РАДИОЛОКАЦИОННАТА И РАДИО- И ТЕЛЕВИЗИОННАТА ТЕХНИКА В ДЕЦИМЕТРОВ И САНТИМЕТРОВ ОБХВАТ. Д-р Лозана Василева – замeстник-министър на земеделието, храните и горите връчи наградата в категорията.

ViceMinisterLVasileva

В категория „Машиностроене и строителство” наградата за 2017г. получи екип от изобретатели - Николай Любенов Алексиев,  Пламен Чавдаров Ташев,  Стефан Христов Христов за изобретението МЕТОД И УСТРОЙСТВО ЗА ИЗПИТВАНЕ СКЛОННОСТТА НА МЕТАЛИТЕ КЪМ ОБРАЗУВАНЕ НА ПУКНАТИНИ ПРИ ЗАВАРЯВАНЕ. Петър Кънев – председател на Комисията по икономическа политика и туризъм в Народното събрание, връчи наградата. 

Изобретател 2017-5

В категория „Химия и биотехнологии” за 2017г. бе награден екип от изобретатели - Иван Георгиев Иванов, Геновева Атанасова Начева, Стефан Петков Петров, Hans-Guenther Grigoleit за изобретението СУПРЕСОР НА ЕНДОГЕННИЯ ЧОВЕШКИ ГАМА–ИНТЕРФЕРОН. Наградата бе връчена от Раймунд Лутц – вицепрезидент на Европейското патентно ведомство. 
Иновативна фирма на 2017 г.

Изобретател 2017-4

Г-н Лъчезар Борисов – заместник-министър на икономиката връчи наградата „Иновативна фирма на годината“. 

ViceMinisterLBorisov

Отличена беше фирма „ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП“ АД, Панагюрище - една от най-модерните компании, специализирани в оптомеханични, оптоелектронни и лазерни устройства и системи за защита и охрана, медицина, устройство, машиностроене. Компанията има повече от 45 години история и традиции и се счита за лидер в производството на оптични устройства в България, както и като лидер на международния пазар. През последните 2 години фирмата има регистрирани два полезни модела: Авиаторски очила за нощно виждане и Модул за наблюдение.  

Двама учени бяха вписани в Златната книга на българските откриватели и изобретатели за цялостния им принос към техническите и естествените науки и изобретателската дейност. 

Изобретател 2017-ЗлатнаКнига
Снимки: Румяна Тонева

На страница 131 беше вписан
Проф.д-р Димитър Неделчев Карастоянов 
Работи в областта на мехатрониката и автоматизацията. Изобретател е на 23 изобретения, като за 1 е издадено авторско свидетелство, за 9 са издадени патенти за изобретение от Патентно ведомство, за 11 са подадени заявки за патенти в Патентно ведомство и за 2 са подадени международни заявки за патенти. Има над 280 научни публикации и 8 научни книги.  
Негови патентовани изобретения са в основата на  най-добрия иновационен проект за 2017 г. - ACOMIN за реализирането на „Помощен компютърен интерфейс за хора с увредено зрение“, чрез който незрящите могат да „виждат“ картини. 
На страница 132 беше вписан
Проф. дхн Христо Ганев Крачанов
Работи в областта на биоорганичната химия. Съизобретател е по 28 изобретения и полезни модели, защитени в България и 5 издадени патента в чужбина.
Неговите изобретения, защитени с патенти, за екстракция на плодови суровини -  лечебни плодови сокове и нектари от арония и други антоцианин съдържащи плодове, водят до постигане на сериозен икономически растеж и носят неоспорим социален ефект с внедряването и пазарната реализация.
Носител на наградата Бронзова значка „За принос в техническия прогрес“.
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка