КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Среща между Патентно ведомство и Ведомството за интелектуална собственост на КНР Печат
На 6 ноември 2017 г. в сградата на Патентно ведомство се проведе среща с делегация от Ведомството по интелектуална собственост на КНР, която бе организирана в рамките на инициативите, предвидени в подписания между страните Меморандум за сътрудничество.
Застъпените теми засягаха основно дейността на двете ведомства в областта на патентите, полезните модели, промишления дизайн и изискванията, процедурите и сроковете, които се прилагат по време на цялостния процес – от заявката до регистрацията на изобретенията и полезните модели.
Обменена бе информация за работата на двете ведомства с международни организации като Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/. Разгледан бе въпросът за ползването на базата данни за патенти и патентни публикации Espacenet, разработена от ЕПВ и съдържаща информация за над 90 милиона патента по света.

Pict-SIPOvisit-1 (1)Pict-SIPOvisit-3
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка