КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Среща между Патентно ведомство и Ведомството за интелектуална собственост на КНР Печат
На 6 ноември 2017 г. в сградата на Патентно ведомство се проведе среща с делегация от Ведомството по интелектуална собственост на КНР, която бе организирана в рамките на инициативите, предвидени в подписания между страните Меморандум за сътрудничество.
Застъпените теми засягаха основно дейността на двете ведомства в областта на патентите, полезните модели, промишления дизайн и изискванията, процедурите и сроковете, които се прилагат по време на цялостния процес – от заявката до регистрацията на изобретенията и полезните модели.
Обменена бе информация за работата на двете ведомства с международни организации като Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ и Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/. Разгледан бе въпросът за ползването на базата данни за патенти и патентни публикации Espacenet, разработена от ЕПВ и съдържаща информация за над 90 милиона патента по света.

Pict-SIPOvisit-1 (1)Pict-SIPOvisit-3
 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка