КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Председателят на Патентно ведомство откри дискусия относно управлението на ИС Печат

На 27 октомври 2017 г. д-р Петко Николов се обърна с приветствие към участниците на кръгла маса на тема "Нови модели на управление на интелектуалната собственост“. Събитието бе организирано съвместно от катедра „Частноправни науки“ към Юридическия факултет и катедра „Творчески индустрии и ИС“ към УНСС и Международен правен център (ILAC). По време на кръглата маса бяха обсъдени предизвикателствата, пред които са изправени публичния и частния сектор, заедно с експертите и изследователите в областта на интелектуалната собственост.

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка