КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Председателят на Патентно ведомство откри кръгла маса по въпроси на интелектуалната собственост Печат

На 27 октомври 2017 г. д-р Петко Николов присъства на дискусия, организирана от „Асоциацията на търговските марки на ЕС“ – European Communities Trade Mark Association (ECTA). На провелата се кръгла маса в сградата на Гранд-хотел София, г-н Николов се обърна към участниците с поздравителен адрес, като наблегна на необходимостта от инвестиции за изграждането на икономика, основана на знанието. Бяха дискутирани теми в контекста на Българското председателство на Съвета на ЕС  и бъдещи приоритети в областта на ИС. Застъпена беше темата за паралелния внос на територията на Европейския съюз. Презентация, която разгледа актуални въпроси на патентната система в България, бе представена от директора на дирекция „Експертиза и закрила на изобретенията и промишления дизайн“ в Патентно ведомство г-жа Оля Димитрова.


dsc_1375_002dsc_1393_002

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка