КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Национален семинар по актуални въпроси на интелектуалната собственост в УНСС Печат

На 17 и 18 октомври 2017 г. в Голямата зала на УНСС се проведe Национален семинар на тема „Създаване на култура за интелектуална собственост сред малките и средните предприятия“, организиран от Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) в сътрудничество с Патентно ведомство на Република България и Университета за национално и световно стопанство (УНСС).
Повишаване на конкурентоспособността на бизнеса чрез ефективното използване на системата на интелектуалната собственост като средство за увеличаване на инвестициите; нови предизвикателства пред малките и средни предприятия; маркетиране на продукти, използване на нематериалните активи чрез лицензиране, франчайзинг и мърчандайзинг – това са само някои от темите, предмет на дискусията. Присъстваха както изтъкнати български учени и изобретатели, така и чужди специалисти в областта на интелектуалната собственост.
С приветствие към участниците се обърнаха проф. Стати Статев, ректор на УНСС, проф. Борислав Борисов - почетен ректор на УНСС и директор на Университетски център по интелектуална собственост, д-р Петко Николов, председател на Патентно ведомство и др.

DSC_0004   DSC_0135

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка