КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
Патентно ведомство подписа два договора за сътрудничество с ведомствата по ИС на Унгария и Турция Печат

Договорът с Ведомството за интелектуална собственост на Унгария бе подписан вчера, 10 октомври 2017 г., в Мюнхен от двамата председатели д-р Петко Николов и д-р Виктор Лушч.  Споразумението предвижда съвместни обучения, срещи на експерти, обмяна на знания и опит при регистрацията на патенти, търговски марки, промишлени дизайни, както и по отношение развитието и модернизацията на информационните системи на двете ведомства. Също така ще бъде осъществено сътрудничество в областта на законодателството по интелектуална собственост съобразно стандартите на международни организации като Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), Световната търговска организация (СТО) и Европейската патентна организация (ЕПО). Планирането и изпълнението на дейностите ще бъдат предмет на постоянен мониторинг и оценка, като крайните резултати от съвместната работа ще бъдат разглеждани на срещи на ръководствата на двете ведомства.
По-рано този месец в Женева бе сключен и Меморандум между българското Патентно ведомство и Турското ведомство за патенти и марки, подписан от д-р Офелия Киркорян - Цонкова, зам.-председател на Патентно ведомство, и проф. Хабип Асан, председател на Тюркпатент. Документът предвижда сътрудничество при обучението на експерти, обмяна на опит, размяна на публикации в официалните месечни издания, годишните отчети и по актуални правни въпроси, взаимопомощ при работата с база данни и софтуерни програми, осъвременяване на законодателството и др. Изпълнението на предвидените инициативи ще бъде контролирано от създаден за целта комитет, включващ представители от двете ведомства.


0001Munich1
0001Munich2

0001IMAG1603-1 (003)0001IMAG1621-1 (002)

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка