КОНТАКТ С НАС
КАРТА НА САЙТАКАРТА НА САЙТА
ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ
БАНКОВА СМЕТКАБАНКОВА СМЕТКА
ТЪРСЕНЕ
 За нас
 Профил на купувача
 За индустриалната собственост
 Изобретения и полезни модели
 Промишлен дизайн
 Марки
 Географски означения
 Нови сортове растения и породи животни
 Топология на интегрални схеми
 Законодателство
 Бази данни
 Публикации
 Информационни услуги
 Патентна библиотека
 Българска мрежа за индустриална собственост
 Новини
 Актуално
 Проекти
 Антикорупция
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство подписа два договора за сътрудничество с ведомствата по ИС на Унгария и Турция Печат

Договорът с Ведомството за интелектуална собственост на Унгария бе подписан вчера, 10 октомври 2017 г., в Мюнхен от двамата председатели д-р Петко Николов и д-р Виктор Лушч.  Споразумението предвижда съвместни обучения, срещи на експерти, обмяна на знания и опит при регистрацията на патенти, търговски марки, промишлени дизайни, както и по отношение развитието и модернизацията на информационните системи на двете ведомства. Също така ще бъде осъществено сътрудничество в областта на законодателството по интелектуална собственост съобразно стандартите на международни организации като Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), Световната търговска организация (СТО) и Европейската патентна организация (ЕПО). Планирането и изпълнението на дейностите ще бъдат предмет на постоянен мониторинг и оценка, като крайните резултати от съвместната работа ще бъдат разглеждани на срещи на ръководствата на двете ведомства.
По-рано този месец в Женева бе сключен и Меморандум между българското Патентно ведомство и Турското ведомство за патенти и марки, подписан от д-р Офелия Киркорян - Цонкова, зам.-председател на Патентно ведомство, и проф. Хабип Асан, председател на Тюркпатент. Документът предвижда сътрудничество при обучението на експерти, обмяна на опит, размяна на публикации в официалните месечни издания, годишните отчети и по актуални правни въпроси, взаимопомощ при работата с база данни и софтуерни програми, осъвременяване на законодателството и др. Изпълнението на предвидените инициативи ще бъде контролирано от създаден за целта комитет, включващ представители от двете ведомства.


0001Munich1
0001Munich2

0001IMAG1603-1 (003)0001IMAG1621-1 (002)

 
< Предишна   Следваща >

Е-УСЛУГИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ
Тарифи
Бланки на Патентното ведомство
Съобщения
Най-често задавани въпроси
Представители по индустриална собственост
Представители по интелектуална собственост
Обяви за работа в Патентното ведомство
За малките и средните предприятия
Начало : Контакт с нас : Карта на сайта : Полезни Връзки : Въпроси : Банкова сметка