CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Патентно ведомство подписа два договора за сътрудничество с ведомствата по ИС на Унгария и Турция Print

Договорът с Ведомството за интелектуална собственост на Унгария бе подписан вчера, 10 октомври 2017 г., в Мюнхен от двамата председатели д-р Петко Николов и д-р Виктор Лушч.  Споразумението предвижда съвместни обучения, срещи на експерти, обмяна на знания и опит при регистрацията на патенти, търговски марки, промишлени дизайни, както и по отношение развитието и модернизацията на информационните системи на двете ведомства. Също така ще бъде осъществено сътрудничество в областта на законодателството по интелектуална собственост съобразно стандартите на международни организации като Световната организация по интелектуална собственост (СОИС), Световната търговска организация (СТО) и Европейската патентна организация (ЕПО). Планирането и изпълнението на дейностите ще бъдат предмет на постоянен мониторинг и оценка, като крайните резултати от съвместната работа ще бъдат разглеждани на срещи на ръководствата на двете ведомства.
По-рано този месец в Женева бе сключен и Меморандум между българското Патентно ведомство и Турското ведомство за патенти и марки, подписан от д-р Офелия Киркорян - Цонкова, зам.-председател на Патентно ведомство, и проф. Хабип Асан, председател на Тюркпатент. Документът предвижда сътрудничество при обучението на експерти, обмяна на опит, размяна на публикации в официалните месечни издания, годишните отчети и по актуални правни въпроси, взаимопомощ при работата с база данни и софтуерни програми, осъвременяване на законодателството и др. Изпълнението на предвидените инициативи ще бъде контролирано от създаден за целта комитет, включващ представители от двете ведомства.


0001Munich1
0001Munich2

0001IMAG1603-1 (003)0001IMAG1621-1 (002)

 
< Prev   Next >

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account