CONTACTS
SITE MAPSITE MAP
USEFUL LINKSUSEFUL LINKS
BANK ACCOUNTBANK ACCOUNT
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Important


Контакт с нас – телефон 02/9701 321


Уважаеми потребители,

От 15 февруари 2020г. Патентно ведомство на Република България организира курс за обучение на кандидати за представители по индустриална собственост на основание чл.8 от Наредбата за представителите по индустриална собственост.

Целта на обучението е придобиване или актуализиране на знания на кандидатите за представители по индустриална собственост. Програмата на курса ще обхване 2 модула: „Изобретения и полезни модели” и „Марки, географски означения и промишлени дизайни.

Курсът ще се проведе в читалнята на Централна патентна библиотека, в съботно-неделно време, съгласно приложената програма.

Желаещите да се включат в курса могат да подадат заявление по образец, в което трябва да посочат модула, който ще посещават.

За допълнителна информация:
Златина Славчева
тел.: +359 2 9701 319
e-mail: zruicheva@bpo.bg


Уважаеми потребители,

Патентно ведомство на Република България Ви информира, че системата за електронно заявяване на услуги работи най-добре при следните технически изисквания, които са препоръчителни за потребителите:

Интернет браузер: Microsoft Internet Explorer version 9+, Firefox version 10+ или Google Chrome version 11+;
Операционна система: Windows или Linux, поддържащи цитираните версии на Интернет браузери.

Патентно ведомство на Република България не поема отговорност при техническа неизправност от страна на заявителя и невъзможност за подаване на заявка по електронен път. При неуспешно заявяване по електронен път, напомняме на заявителите, че съществуват други начини за подаване на заявка – на място в Патентното ведомство, по пощата или по факс.

Подобни указания се съдържат и в портала за електронно заявяване на услугите, предоставяни от Патентното ведомство.Уважаеми потребители,

В Официалния раздел на Държавен вестник, бр. 98  от 13 декември 2019 г., е обнародван новият Закон за марките и географските означения (ЗМГО), който съгласно чл. 5, ал. 5, изр. 2 от Конституцията на Република България влиза в сила 3 дни след обнародването му.
Текста на новия Закон за марките и географските означения може да видите в
Държавен вестник, бр. 98  от 13 декември 2019 г.


Уважаеми потребители,
Патентното ведомство има удоволствието да Ви съобщи, че от 09.12.2019 г., ще бъде активна  нова електронна услуга „Европейски патент за територията на Република България“.

Услугата ще позволява  подаване на:
-          Искания за временна закрила по публикувани заявки за Европейски патенти
-          Искания за признаване действието на издадени/изменени Европейски патенти.
За улеснение на потребителите при въвеждането на данните в  предвидените полета за услугата е реализирано автоматизирано зареждане на информацията чрез интеграция с базата данни на публикациите в Официалния бюлетин на Европейското патентно ведомство и Европейския патентен регистър.
Подаването на исканията във връзка с услугата изисква задължително подписване с квалифициран електронен подпис (КЕП) преди изпращане.
Услугата ще е достъпна през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/.

Нова електронна услуга е осъществена в рамките на изпълнението на Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.


Уважаеми потребители,
Патентното ведомство Ви информира, че от 09.12.2019г. за подаване на заявления през https://portal.bpo.bg/ ще се изисква  задължително подписване  с квалифициран електронен подпис (КЕП)  още преди изпращане за следните електронни услуги:

Заявка за патент за изобретение;
Заявка за полезен модел;
Искане за временна закрила/действие на ЕП на територията на РБ; и
всички 29 вторични услуги за марки и промишлени дизайни.

Повече информация и указания за начина на заявяване ще можете да намерите в ръководствата за потребителя за съответните услуги.

Заповед № 905/05.11.2019 г.  на председателя на Патентно ведомство на Република България относно водене на кореспонденция по заявки за марки, дизайни, патенти или полезни модели чрез Портала за електронни услуги


Уважаеми потребители,
Патентно ведомство на Република България има удоволствието да Ви съобщи, че от днес 24.09.2019 г. са въведени в експлоатационен режим 2 броя нови е-услуги, достъпни през портала за електронни услуги https://portal.bpo.bg/:
-    Електронно подаване на заявка за патент за изобретение;
-    Електронно подаване на заявка за регистрация на полезен модел;

   
С новите услуги се осигурява възможност за бързо и лесно подаване на заявки за патенти за изобретения и за регистрация на полезни модели, което без съмнение ще бъде високо оценено от иновационно и модерно развиващия се бизнес у нас. За целта заявителят следва освен да е подготвил необходимия набор от документи към заявката, да разполага с регистрирация в системата за електронни услуги.
    Въвежданите днес услуги са продукт на софтуерна разработка в изпълнението на дейностите залегнали в Проект № BG16RFOP002-1.004-0002-C03 “Повишаване качеството, ефективността и ефикасността на предлаганите от Патентно ведомство на Република България услуги за бизнеса, свързани със закрилата на обектите на индустриална собственост“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
    Уверяваме Ви, че електронното подаване на заявки за патенти и регистрация на полезни модели са само част от поредица от електронни услуги, които полагаме усилия да реализираме в близко бъдеще за Вас.

Актуална информация, свързана с очаквания BREXIT

Патентно ведомство на Република България предоставя на вниманието на притежателите на права върху обекти на индустриалната собственост (ИС) информация, която да ги подпомогне при взимането на решение как да управляват своите права, предвид очакваното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз на 01.11.2019г.
Контролен списък с насоки към дружествата, развиващи стопанска дейност в Обединеното кралство, е достъпен ТУК.
Специално  внимание притежателите на права върху обекти на ИС следва да обърнат на раздел 3.б. Търговски марки и дизайни, географски указания, правна закрила на сортовете  растения
При необходимост списъкът с насоки ще бъде актуализиран.
Времева графика със сроковете на приложение на извънредните мерки е предоставена ТУК.


Започна номинирането за Европейската награда за изобретател 2020
Европейското патентно ведомство (ЕПВ) обяви началото на срока, в който национални ведомства за интелектуална собственост, университети, научноизследователски институти, компании, малки и средни предприятия могат да изпращат своите предложения за номинации за Европейската награда за изобретател 2020 (European Inventor Award 2020).
Ежегодно  за престижните награди в пет категории (индустрия, МСП, изследвания, държави, които не са членки на Европейската патентна организация, и цялостен принос) се състезават 15 финалисти. Международно жури определя най-забележителните изобретения в Европа и целия свят, като отчита не само значителния технологичен прогрес в съответната област, но и приноса за развитието на икономиката и просперитета на обществото като цяло.
През 2020 година церемонията по раздаването на Европейската награда за изобретател 2020 ще се проведе на 18 юни в Монако.
Всеки може да кандидатства, като задължително изискване е кандидатите е да имат издаден европейски патент.
Срокът за изпращане на предложения е 30 септември 2019 г.
За допълнителна информация, достъп до формуляра за кандидатстване и изпращането му, посетете https://www.epo.org/learning-events/european-inventor/nominate.html


Айндховен ще бъде домакин на наградите DesignEuropa 2020

Третото издание на конкурса Eвропейска награда за дизайни ще се проведе на 20 октомври 2020 г. в Айндховен, Холандия, по време на Холандската седмица на дизайна Айндховен 2020.
Кандидатстването започна на 21 октомври 2019 г. на уебсайта на организатора - Службата за интелектуална собственост на Европейския съюз /СЕСИС, EUIPO/.
DesignEuropa отличава най-добрите промишлени дизайни на територията на Европейския съюз и извън неговите предели.
И в третото си поред издание DesignEuropa Awards ще отличи регистриран дизайн на Общността (RCD), т.е. дизайн, който е получил защита за територията на целия Европейски съюз.
Холандската седмица на дизайна Айндховен 2020 се организира от Холандската фондация за дизайн и е най-голямото ежегодно събитие по рода си в Северна Европа, което представя работата и концепциите на над 2600 дизайнери пред повече от 350 000 посетители. Айндховен е град, добре известен в света като дизайнерската столица на Холандия и като международен център за постижения в областта на творчеството и интелектуалната собственост.
Организирани от СЕСИС, съвместно с Министерството на икономиката и климатичната политика на Холандия и Службата за интелектуална собственост на БеНеЛюкс, наградите DesignEuropa 2020 ще предоставят уникална възможност на участници, създатели, предприемачи и заинтересовани страни да се запознаят с най-новите тенденции в областта на дизайна и иновациите.


Обучителни видео клипове
Патентното ведомство предоставя на вниманието на потребителите поредица обучителни видео клипове в областта на марките и дизайните, изготвени по Проекта за електронно обучение в рамките на Договора за сътрудничество със Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС).
Материалите са насочени към широката публика и имат за цел да представят на достъпен език полезна информация, свързана с обектите на индустриалната собственост.
Информация за централизирания портал за класификация на стоки и услуги в областта на марките TMclass, който дава достъп не само до хармонизирана база данни, валидна в рамките на ЕС, но и до бази данни от цял свят. От това видео можете да научите как се търси конкретен термин в TMclass; как се създават, превеждат и валидират списък с термини; как се предлагат нови термини. Видеото можете да намерите тук.
От видео материалите тук може да разберете какво е необходимо, за да се регистрира марка или дизайн за територията на България и какви са промените в практиката на Патентното ведомство в резултат на Директива 2015/2436:
Как да регистрирате марката си в България
Как да регистрирате промишлен дизайн в България
Реформа в марките: Национална практика

Предоставяме на вниманието на учениците анимиран видео клип, който има за цел да им даде основни познания за марката и дизайна като обекти на индустриалната собственост:
Основни познания за марката и дизайна като обекти на индустриалната собственост


ПАТЕНТНОТО ВЕДОМСТВО НАВЪРШИ 71 ГОДИНИ
На 4 юни 2019 г. Патентното ведомство на Република България стана на 71 г., след като с Указ № 907 на 4  юни 1948 г. бе създаден Институтът за рационализации – ИНРА, част от Правителствения комитет по стопански и финансови въпроси към Министерски съвет на Народна Република България.
Негов правоприемник от 1993 г. е днешното Патентно ведомство на Република България. Първият закон за закрила на патентите в България е приет още през 1921 г.
Патентното ведомство е институция, чиято дейност е изцяло отдадена на защитата на обектите на индустриалната собственост, ориентирана към  потребителите на тези услуги, изобретателите и представителите по индустриална собственост.
С годините ведомството се разви и модернизира, като в момента е пълноправен член на трите водещи международни организации в областта на интелектуалната собственост – Световната организация за интелектуална собственост /СОИС/, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ и Европейското патентно ведомство /ЕПВ/. С напълно актуализираната си правна рамка и активното участие на международни форуми в различни формати, Ведомството днес е една модерна институция, напълно отговаряща на европейските и международни стандарти за управление на права върху обекти на индустриалната собственост.
По повод своята 71-ва годишнина Патентното ведомство на Република България сърдечно поздравява българските изобретатели, представителите по индустриална собственост и всички вас, ангажирани с управлението на правата върху обекти на индустриалната собственост. 


Маргарита Салас Фалгерас (Margarita Salas Falgueras) от Испания спечели Популярната награда на Европейските награди за изобретения
Носителят на популярната награда се излъчва от обществеността с онлайн гласуване сред 15-те финалисти на Европейските награди за изобретения.
Победителят бе обявен на 20 юни 2019 г., на церемонията по награждаването на финалистите в петте категории на Европейските награди за изобретения, която се състоя във Виена.
Маргарита Салас Фалгерас бе номинирана в категория „Цялостен принос“ като пионер на испанската молекулярна генетика, измислила по-бърз, по-прост и по-надежден начин за възпроизвеждане на следи от ДНК, което днес е  стандарт в ДНК тестовете от онкология до съдебна медицина.
Повече информация за Популярната награда ТУК.


Изобретатели в областта на рециклирането на пластмаси и диагностика на рака бяха отличени на Европейските награди за изобретения

На церемонията, която се състоя във Wiener Stadthalle на 20 юни 2019 г., бяха раздадени и награди за технологията на акумулаторните батерии, за противообрастващи покрития за корабите и за ДНК-тестове. Победителите бяха от цял свят - Австрия, Франция, Япония, Холандия и Испания.
Испанският учен Маргарита Салас Фалгерас /Margarita Salas Falgueras/ бе удостоена с наградата за цялостен принос за пионерската си работа в областта на генетиката и молекулярната биология. Работейки върху ДНК-амплификацията на генома, Фалгуерас е изобретила по-бърз, по-прост и по-надежден начин да репликира следите от ДНК в достатъчно голям размер за пълно генно изследване, използвайки ензима phi29 ДНК полимераза. Нейното изобретение е широко използвано в онкологията, съдебната медицина и археологията.
От старта на наградите, поставен от Европейското патентно ведомство /ЕПВ/ през 2006 г., те продължават да отдават уважение на тези, чиито новаторски изобретения дават отговори на някои от най-големите предизвикателства на нашето време. Финалистите и победителите бяха избрани от независимо международно жури от професионалилсти в областта на бизнеса, политиката и науката.
По време на церемонията президентът на ЕПВ г-н Антонио Кампиньош заяви: "Историите на тези изобретатели показват как патентната защита може да помогне за превръщането на иновациите в пазарен успех. … Нещо повече, правата върху интелектуалната собственост подхранват европейската икономика - индустриите, които използват патенти, търговски марки и права върху дизайните значително допринасят за БВП, търговията и създаването на работни места в Европа."
14-тото издание на церемонията по награждаването се проведе в известната Wiener Stadthalle и бе посетено от около 600 гости, занимаващи се професионално със защита на правата върху обектите на интелектуалната собственост, политиката, бизнеса, науката и академичните среди. 


Лауреатите на Европейската награда за изобретения'2019:
Klaus Feichtinger и Manfred Hackl от Австрия бяха отличени за тяхната работа в областта на рециклирането на пластмаси. С подхода им отпадъчни пластмаси от много видове могат да бъдат превърнати във висококачествени пелети за нови продукти. Днес в световен мащаб техните 6000 машини преработват над 14.5 млн. тона пластмаса годишно.
Френският имунолог Jérôme Galon е изобретател на тест за рак Immunoscore®. Този диагностичен инструмент помага при преценката на риска от рецидив при пациенти с рак, като използва цифрови изображения на тумори и съвременен софтуер за измерване на имунния отговор. Изобретението на Galon вече се използва за подобряване на точността на прогнозите за пациенти с колоректален рак.
Сред наградените бе и японският учен Akira Yoshino - бащата на литиевойонната батерия (LIB). Неговите акумулаторни батерии захранват почти 5 милиарда мобилни телефони, лаптопи и други преносими устройства, както и електрически превозни средства. От десетилетия той се е посветил на непрекъснато подобряване на своя продукт.
Rik Breur от Нидерландия бе отличен за разработената от него обвивка против обрастването на плавателни съдове, която е вдъхновена от бодливата повърхност на морския таралеж. Обвивката е екологична алтернатива на токсичните бои върху кораби и морски структури. Водораслите, раковините и мидите се изплъзват, намалявайки с до 40% разхода на гориво.
Вижте наградените изобретатели ТУК


Учете се от сърцето на знанията на Европейския съюз в областта на интелектуалната собственост
След успеха на първото издание на Програмата за обучение по марки и дизайни (ETMD EP),  проведено през 2018/2019 г. с над 50 участници от 20 държави  членки на Европейския съюз, Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/ стартира второ издание. Програмата е фокусирана върху взаимодействието между СЕСИС и работещите в областта на регистрацията на марки и дизайни и свързаните с тези обекти производствата. Тя се провежда от служители на СЕСИС, професионалисти в областта на интелектуалната собственост и учени.
Обучението ще бъде на английски език и ще продължи от септември 2019 г. до юни 2020 г., като включва 150 часа, съчетаващи електронно обучение, уебинари и две тридневни сесии на място в сградата на СЕСИС – гр. Аликанте, Испания.
Курсът ще приключи с изпит в сградата на СЕСИС и издържалите успешно кандидати ще получат сертификати.
За повече информация относно програмата, предварителните дати и таксите за обучение, посетете уебсайта на програмата
Регистрацията е ограничена до първите 100 участници и ще бъде отворена от 15 май до 30 юни включително.Медиация в СЕСИС
На 30-31 май в Службата на Европейския Съюз за интелектуална собственост /СЕСИС/, в гр. Аликанте, Испания, ще се проведе втората конференция на тема Медиация. Събитието е отражение на нарастващата популярност на тази дейност в областта на интелектуалната собственост.
Медиацията се предлага на втора инстанция в СЕСИС от 2011 г. и е безплатна за потребителите. Тя е бърз и ефективен начин за разрешаване на спорове с помощта опитния, отлично обучен и многоезичен персонал на Службата, който посредничи между страните в спора.
Неотдавнашното създаване на Службата за алтернативно решаване на спорове /Alternative Dispute Resolution Service/ в рамките на Апелативния състав на СЕСИС е друг важен момент в развитието на медиацията. Новата Служба управлява и насърчава дейностите по алтернативно разрешаване на спорове, чрез посредничество и възможност за помирение на страните при спорове в областта на марките и дизайните.
Медиацията е от особена важност за потребителите, защото  може да ускори разрешаването на спорове, да съдейства за намирането на решения  значително да намали разходите за съдебни спорове. Тя гарантира също така поверителност и минимизиране на риска за страните и е отличен инструмент за малките предприятия, които нямат време и/или средства за дълги съдебни производства.
Именно в този контекст ще се проведе Конференцията по медиация в областта на интелектуалната собственост. Тя ще събере професионалисти по медиация от цял свят, които ще разгледат актуални теми за тази бързо развиваща се практика. Ще бъде проучена глобалната рамка на медиацията заедно с най-новите тенденции като изкуствения интелект (AI) в медиацията и хибридната техника за алтернативно разрешаване на спорове. Специално внимание ще бъде отделено на посредничеството при различните по големина компании, интегрирането на медиацията в международните съдебни системи и уменията за упражняване на влияние.
Съсредоточена върху динамичния дебат и обмена на мнения, тази конференция предлага отлични възможности за работа в мрежа.
С екипа на Конференцията може да се свържете на следния интернет адрес: ipmediationconference@euipo.europa.eu


БРЕКЗИТ

Уважаеми потребители,
Във връзка с възможността за оттегляне на Обединеното Кралство от Европейския съюз без споразумение, Патентно ведомство на Република България препоръчва на всички притежатели/заявители на марки на Европейския съюз, дизайни на Общността, както и на международни марки и дизайни по реда на Мадридската и Хагската спогодби, с посочване на Европейския съюз, да се запознаят подробно с публикуваната във връзка с Брекзит информация на официалния сайт на Службата на Европейския съюз по интелектуална собственост, секция „Въпроси и отговори“. Следва да се обърне внимание и на подготвеното съобщение на Европейската комисия и СЕСИС до заинтересованите страни.
За Ваше улеснение може да ползване по-долу указаните линкове:
Секция въпроси и отговори ТУК
Съобщение до заинтересованите страни ТУК


За Деня на интелектуалната собственост Патентното ведомство с нова функционалност на електронния си портал
Уважаеми потребители,

От 17.04.2019 г. имаме удоволствието да Ви предложим допълнителна функционалност за търсене в публичните електронни регистри на обектите на индустриалната собственост, поддържани на портала на Патентно ведомство https://portal.bpo.bg. Посредством „Комбинирано търсене“ можете да задавате общи критерии и да избирате търсене във всички или в някои от регистрите. Новата функционалност е базирана на принципно нова технология за пълнотекстово търсене, която предоставя изключителна бързина и разширени възможности за задаване на критерии за търсене в сравнение с традиционния достъп до отделните регистри.
В самия екран за комбинирано търсене е предоставена помощна информация за използването на новата функционалност.
В случай на констатирани проблеми или неточности, моля използвайте формата за обратна връзка на портала.


Уважаеми потребители,
Патентно ведомство на Република България ви информира, че след успешната реализация на миграционните дейности и електронизацията на работните процеси, от днес е разширено портфолиото на електронния регистър portal.bpo.bg, където в активен режим вече е възможен директен свободен достъп до информация от Регистъра на новите сортове растения и породи животни, поддържан от ведомството. Услугата осигурява свободен достъп до информация по публикувани в Официалния бюлетин нови сортове растения и породи животни. Вярваме, че с реализацията сме дали възможност както за бърза и навременна информираност на потребителите за конкретни обекти, така и за извършване на комбинирани търсения по избрани критерии.


Уважаеми потребители,
На 14.09.2018г. успешно приключи софтуерната разработка по проекта за подобрения на фронт офиса (ECP2 – Major improvements to front office), изпълняван в рамките на сътрудничеството на Патентно ведомство на Република България и Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. В рамките на проекта беше извършена основна технологична модернизация на съществуващите електронни услуги по заявяване на марки и дизайни, изискващи регистрация  и 23 услуги, изискващи квалифициран електронен подпис по вече заявени марки и дизайни. В рамките на проекта бяха разработени и 6 нови електронни услуги, свързани с марките и дизайните.  Обновената версия на фронт офиса е в реална експлоатация, а новите електронни услуги са:
 • Промяна на представител за марка;
 • Промяна на адрес за кореспонденция за марка;
 • Други искания за марки, включващи:
    -Представяне на пълномощно
    -Представяне на превод на документи (или доказателства)
    -Внасяне на допълнителни доказателства (или документи)
    -Отговор във връзка с установен формални нередности по заявка / опозиция /искане
    -Отговор/възражение/становище/споразумение по опозиция/предварителен отказ/жалба/искане
    -Искане за спиране/възобновяване на производство
    -Искане за оттегляне на опозицията
    -Искане за еднократно продължаване на срок
    -Искане за първо продължаване на срок за споразумение по опозиция
    -Искане за второ продължаване на срок за споразумение по опозиция
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в заявка или искане
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в регистър или защитен документ
    -Искане за поправка на допусната от Патентно ведомство техническа грешка
    -Искане за възстановяване на срок по марката
 • Промяна на представител за промишлен дизайн;
 • Промяна на адрес за кореспонденция за промишлен дизайн;
 • Други искания за промишлени дизайни, включващи:
    -Представяне на пълномощно
    -Искане за възстановяване на срок за подновяване
    -Искане за продължаване на срока за възражение срещу искане за заличаване
    -Искане за поправка на допусната от заявителя техническа грешка в регистър или защитен документ
    -Искане за поправка на допусната от Патентно ведомство техническа грешка


Уважаеми потребители,
На основание Заповед № 439 от 03.09.2018г. на Председателя на Патентното ведомство, считано от 10-ти септември 2018г. работното време за обслужване на клиенти в звеното по административно обслужване (регистратурата), касата и Централна Патентна Библиотека се променя както следва:
От 9.00ч. до 12.00ч. и от 13.00ч. до 16.00ч. от понеделник до петък.

Във връзка с ограничения брой пощенски кутии в регистратурата на Патентното ведомство, както и невъзможността на ведомството да осигури кутии за всички желаещи, и с оглед недопускане поставянето на представителите по индустриална собственост в неравностойно положение при упражняването на правата им, на основание Заповед №434 от 03.09.2018г. на Председателя на Патентното ведомство, считано от 10-ти септември 2018г. се преустановява ползването на пощенски кутии в регистратурата на ведомството. 
Считано от 03.09.2018 г. кореспонденцията, която се намира в пощенските кутии незабавно се изпраща на адресатите на посочения от тях адрес за кореспонденция, а в случай че няма такъв, на адреса посочен в Регистъра на представителите по индустриална собственост, респ. търговския регистър.


ЗЛАТНА КНИГА
За поредна година като израз на оценка, почит и обществено признание към авторите на открития и на изобретения с високи научни и творчески постижения, Патентно ведомство на Република България очаква предложения за постиженията на изтъкнати изобретатели от различните организации, за вписване на техните имена в „Златната книга на откривателите и изобретателите”, учредена от 1981 г. Съгласно статута на Златната книга предложенията за вписвания се правят от университети, стопански, научни и обществени организации.
Във връзка с това, най-късно до 15.10.2018 г. се очакват предложения, придружени с подробни справки за постиженията на изтъкнати изобретатели на адрес: бул. Г. М. Димитров 52Б, София 1040 (за Златина Славчева – тел. 02/9701319, e-mail: ( zruicheva@bpo.bg)
Прецизирането и решението по предоставените предложения за вписване в Златната книга се извършва от специална комисия, назначена със заповед на Председателя на Патентното ведомство. Справка образец


Уважаеми потребители,

Уведомяваме нашите клиенти и заявители, че на посочения телефон не се извършват справки по подадени заявки или по предоставени административни услуги. Информация за административните услуги, извършвани от Патентно ведомство, включваща: попълването на исканията за тях, цената на услугите и размера на таксите, можете да получите на място в Регистратурата на Патентно ведомство или след подадено писмено искане на факс 02/ 8735 258 или на e-mail: services@bpo.bg.

На всякакви други запитвания, извън посочените по – горе ще бъде отговорено само в случай, че са подадени писмено или са поставени на място в Регистратурата.


Уважаеми потребители,
От 01.02.2018 г. Патентно ведомство на Република България въвежда 6 нови безплатни електронни услуги, предназначени за настоящите и бъдещи представители по индустриална собственост и техните съдружия, а именно:
          -Искане за вписване на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна в името и/или адреса на представител по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за вписване на промяна на име и/или адрес на съдружие на представители по индустриална собственост в регистъра
          -Искане за включване в курс за обучение на представители по индустриална собственост
          -Искане за допускане до изпит за представител по индустриална собственост
Услугите ще са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството portal.bpo.bg и ще предоставят възможност за бързо и лесно подаване на съответните искания, като по този начин се улеснява и комуникацията между ведомството и заявителите на новите услуги.
Подадените искания трябва да са подписани с квалифициран електронен подпис (КЕП), или в едномесечен срок от датата на заявяване, в Патентно ведомство трябва да бъде представен подписан оригинал на хартиен носител, при липса на електронен подпис.Уважаеми потребители,
От 23.01.2018г. Патентно ведомство на Република България въвежда електронни регистри на представителите по индустриална собственост и техните сдружения. Регистрите са достъпни през портала за електронни услуги на ведомството https://portal.bpo.bg и ще заместят до сега поддържания списък в PDF формат. 

От 01.02.2018г. предстои въвеждане и на 6 нови електронни услуги, предназначени за представителите по индустриална собственост.
Заедно с въвеждането на новите услуги, предстои въвеждане за всички услуги, изискващи електронен подпис, на изцяло обновена система за електронно подписване, отговаряща на изискванията на Регламент ЕС 910/2014. С оглед осигуряване на безпроблемен преход към новата система за електронно подписване от 01.02.2018г., умоляваме всички заинтересовани потребители до тази дата да тестват своите електронни подписи в тестовото приложение за електронно подписване. Подробни инструкции са прикачени там.


Уважаеми потребители,
Считано от 12.12.2017 година ВТОРНИК, е в сила нова Тарифа за таксите, които се събират от Патентно ведомство на РБ, приета с ПМС №271 от 08.12.2017 година, обн. в ДВ брой 99/12.12.2017.

Изменение на Тарифата
ТАРИФА за таксите, които се събират от Патентното ведомство на Република България


НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.6 АЛ.7 ОТ ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО, ЗА ПЛАТЕНИТЕ В ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО ТАКСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА И ТАРИФАТА, ФАКТУРИ НЕ СЕ ИЗДАВАТ.

Уважаеми потребители,
Уведомяваме ви, че със Заповед № 647 от 05.12.2017г. и на основание чл.81, ал.1 от ЗПРПМ и чл.7, ал.2, т.16 от Устройствения правилник на Патентно ведомство са утвърдени образци на защитните документи, издавани  от Патентно ведомство на РБ. Информираме ви, че считано от 05.12.2017г. в защитните документи отпадат международно приетите кодове за означаване на библиографски данни, както и данните за представителя по индустриална собственост.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че считано от месец октомври 2017 г. Официалният бюлетин ще се издава само в електронен формат, два пъти месечно, както следва:
- на 15-то число от съответния месец, а когато това е почивен ден, бюлетинът се издава на следващия работен ден;
- в последния работен ден на месеца.


НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!
Патентно ведомство на Република България уведомява всички заинтересовани лица, че брой № 9/2017 г. на Официалния бюлетин ще бъде публикуван на 26.09.2017 г.Уважаеми  потребители,
Съгласно Заповед № 359/20.09.2016г. и Заповед № 457/23.11.2016г.  на председателя на Патентно ведомство, ви уведомяваме, че защитните документи, свързани с обектите на индустриалната собственост, които се издават  от Ведомството,  се получават както следва:
На ръка, в регистратурата:
- лично от заявителя/ притежателя;
- от представителя по индустриална собственост, ако има упълномощен такъв;
- от законния  представител на юридическото лице;
- срещу представяне на изрично пълномощно от по-горе изброените, ако не е нито един от тях;
По пощата :
- само при изрично писмено искане за изпращане по пощата с посочен точен адрес от заявителя/ притежателя, респективно представителя по индустриална собственост или управителя на юридическо лице.


Заповед на председателя на Патентното ведомство за прилагане на  чл. 81, ал 1 от ЗПРПМ и  във връзка чл.3, ал.2 и  чл.5, т.12 от Устройствения правилник на Ведомството.

Уведомяваме ви, че в раздел Законодателство е публикуван  Проект на Наредба за представителите по индустриална собственост. Проектът е публикуван и в Портала за обществени консултации.  Срокът за предложения и становища по проекта е 30 дни, считано от датата на публикуването му.  С проекта можете да се запознаете тукВнимание!
Патентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост. Прочетете повече тук.


Уведомяваме нашите  заявители и клиенти, че лимитът за получаване на съобщение по електронна поща с прикачен файл е 10 Mb. В тази връзка, и с цел успешно получаване на Вашата кореспонденция, Патентното ведомство Ви приканва  да не надвишавате този обем.


Уважаеми  потребители,
В изпълнение на решение №338/23.06.2017г. на Министерски съвет и с оглед намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса, Патентно ведомство уведомява своите потребители, че следните 12 удостоверителни документа, не се изискват от заявителите на хартиен носител:
1.    Удостоверение за вписани в регистър БУЛСТАТ обстоятелства, издавано от Агенция по вписванията;
2.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на юридическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
3.    Удостоверение за вписванията, отбелязванията или заличаванията по партида на физическо лице в Имотния регистър, издавано от Агенция по вписванията;
4.    Удостоверение за актуално състояние от Търговския регистър, издавано от Агенция по вписванията;
5.    Удостоверение за наличие или липса на задължения за публични държавни вземания, събирани от митническите органи, издавано от Агенция „Митници“;
6.    Удостоверение обр. УП-7 за размер и вид на пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
7.    Удостоверение за брак, издавано от общинска администрация;
8.    Удостоверение за наличието или липсата на задължения, издавано от Национална агенция за приходите;
9.    Удостоверение за семейно положение, издавано от общинска администрация;
10.  Удостоверение за съпруг/а, деца, издавано от общинска администрация;
11.  Удостоверение обр. УП-8 за доход от пенсия/и и добавка/и, издавано от Националния осигурителен институт;
12.  Удостоверение за признаване на придобито висше образование в чужбина, издавано от Националния център за информация и документация.


Уважаеми  потребители,
От 04.07.2017г. в Патентно ведомство на Република България е внедрена нова версия на Портала за електронни услуги, която предлага допълнителни механизми за улесняване и ускоряване на комуникацията с гражданите и бизнеса и усъвършенствана система за електронните разплащания.
Най-важните нововъведения в новата версия на портала са:
  -Механизъм за изпращане на кореспонденция до заявителите по електронен път;
  -Механизъм за електронни съобщения (нотификации) за наличие на нова електронна кореспонденция нововъзникнали дължими такси, с директна връзка към усъвършенствания механизъм за електронни разплащания.
Повече информация можете да намерите тук.


ВАЖНО!
Уважаеми  потребители,

С оглед намаляване на административната тежест за потребителите, които ползват услугите на Ведомството, от 4 юли 2017 г. е в сила новият Ценоразпис на услугите, предоставени на обществеността от Патентно ведомство на Република България (обн. в бр. 53 на ДВ от 4 юли 2017г.)
Ценоразписа можете да намерите  тук
.