Site map
CONTACTSCONTACTS
Useful linksUseful links
SEARCH
 About us
 Профил на купувача
 About Industrial Property
 Inventions and Utility Models
 Industrial Design
 Marks
 Geographical indications
 New Plant Varieties and Animal Breeds
 Topography of Integrated Circuits
 Legislation
 Databases
 Publications
 Information Services
 Patent Library
 Bulgarian Industrial Property Network
 Training
 Events
 News
 Updates
 Projects
 Anticorruption
ПРОТОКОЛИ ЗА НЕПОЛУЧЕНА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
Important

ВНИМАНИЕ ДО ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ!

!!! Внимание!!! Патентното ведомство на Република България предупреждава за опити на юридически и физически лица да заблудят заявителите и притежателите на права върху обекти на интелектуалната и индустриална собственост. 


На вниманието на всички потребители!
Център по индустриална собственост – гр. Варна, с адрес: ул. Граф Игнатиев № 29, временно няма да работи. Поради това Ви уведомяваме, че всяка кореспонденция, включително и заявки за закрила на обекти на индустриална собственост, следва да бъдат изпращани в Патентно ведомство на Република България, на адрес: гр. София, бул. Г.М. Димитров № 52 Б., факс: *(359-2) 873 52 58, e-mail: services@bpo.bg

Малки и средни предприятия - полезна информация 

Патентното ведомство организира курс за ПИС през м. септември 2015

! Новости от ЕПВ при подготовката на кандидати за европейски патентни представители !


NEWS
Ревизия на Лисабонската спогодба
Ревизията на  Лисабонската спогодба за закрила на наименованията за произход и тяхната международна регистрация вече е факт. На 21 май 2015 г. в Женева Дипломатическата конференция, свикана от Световната организация по интелектуална собственост прие Женевския  акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания. 52 страни, между които България и две междуправителствени организации, подписаха заключителния документ на Дипломатическата конференция, а 11 държави  подписаха и текста на новия договор.
Read more...
 
Проект на Закон за представителите по индустриална собственост

По предложение на Министерството на икономиката е преработен проектът на Закон за представителите по индустриална собственост. Основната промяна е свързана с отпадане на предвиденото  в законопроекта задължително членство в Камарата.
На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове публикуваме изготвения законопроект и мотивите към него за предложения и становища на заинтересованите лица.
Предложенията и становищата си можете да изпращате в срок до 03.06.2015 г. на електронна поща   This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it , в регистратурата или на пощенския адрес на Патентното ведомство.

 
Updates Print
Bulgarian Patent Office prepares to implement e-filing of trade marks and designs applications
Experts from the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) (OHIM) visited the Bulgarian Patent Office during the period 14-16 May 2013.
The purpose of the visit was to discuss the specific requirements of the national legislation on trade marks and designs in order to implement electronic filing of both industrial property objects.
OHIM in cooperation with the European national offices for trade marks and design works on the creation of e-services projects, which are part of the Cooperation Fund, providing € 50 million for the development and implementation of 23 projects.
Projects relating to e-filing of trade marks and designs are planned to be implemented in the Bulgarian Patent Office by the end of 2013.
A development of projects for electronic renewal, electronic filing of oppositions and requests for revocation and invalidity is foreseen.
Implementation of e-services projects will simplify the access to applying of trade marks and designs and subsequent proceedings for the users of the systems and will improve the quality of administrative services by optimizing and streamlining the procedures.
Users will be able to use the systems for electronic services through the website of the Bulgarian Patent Office without the need for electronic signature.
During the workshop, experts from both offices discussed the process of applying for trade marks and designs and developed specific requirements for the purpose of adapting the software to the Bulgarian legislation.
                                                                                                                                                      
p5160555_1


 

E-SERVICES

USEFUL INFORMATION
Tariffs
Official Forms of the Patent Office
Announcments
FAQ
Industrial Property Representatives
Intellectual Property Representatives
Jobs at the Patent Office
SMEs
Dictionary of IP Terms
Home : Contact Us : Site Map : Useful Links : FAQ : Bank Account